Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com
Zestawy narzędzi edukacyjnychfot. fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach zrealizowanego projektu pozytywnie ocenił oraz zarekomendował wszystkie zestawy narzędzi edukacyjnych opracowane przez Beneficjenta konkursowego.

Zapraszamy do zapoznania się oraz zachęcamy do korzystania z nowych materiałów dydaktycznych znajdujących się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Zestawy narzędzi edukacyjnych są materiałami dydaktycznymi wspierającymi proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych. Każdy z 53 zestawów składa się z:

  • programów nauczania z konspektami scenariuszy zajęć i lekcji,
  • poradnika metodycznego z przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji,
  • scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych,
  • narzędzi do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych.

Zestawy narzędzi edukacyjnych są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb dzieci i uczniów. Są kompatybilne z innymi materiałami edukacyjnymi, ale można je również wykorzystać w pracy dydaktycznej oddzielnie. Można je stosować w edukacji zdalnej, a także jako klasyczne metody i narzędzia kształcenia i wychowania. Stanowią inspirację dla nauczycieli do projektowania zajęć lub lekcji w sposób wspierający wszechstronny rozwój dzieci i uczniów.

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa