Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia”, które odbędzie w terminie 5–26 czerwca 2023 r. na platformie e-kursy.ore.edu.pl.

Szkolenie ma na celu poszerzenia wiedzy oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Szkolenie zorganizowane jest formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami i mają dostęp do nagrań i wszystkich materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni. Kurs składa się z trzech modułów tematycznych obejmujących 4 godziny dydaktyczne oraz materiału dodatkowego. Na zakończenie przeprowadzany jest test podsumowujący.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów i psychologów przedszkolnych, realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2023