Konferencja – Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego -podsumowanie projektu

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Projekt pozakonkursowy Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu II, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej nt. roli SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego, która odbędzie się w dniach 5 – 6 czerwca 2023 r. w formie on-line.

Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW i prezentacji wniosków wynikających z zafunkcjonowania SCWEW w środowiskach  lokalnych. Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ekspertów Centrum Koordynującego, ekspertów i liderów SCWEW oraz  zespołu projektowego, który opracował koncepcję Modelu SCWEW.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę SCWEW, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, przedszkola i szkoły/szkoły wyższe oraz placówki systemu oświaty i instytucje działające na rzecz edukacji włączającej.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023