Konferencja edukacyjna dla nauczycieli – „Witold Pilecki inspiracją do wychowania przyszłych pokoleń Polaków”

Od lewej stoją: Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny MEiN; Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO
Od lewej stoją: Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny MEiN; Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO

W dniu 24 maja, odbyła się wyjątkowa konferencja skierowana do nauczycieli, poświęcona niezwykłej postaci Witolda Pileckiego – bohatera nie tylko dla naszego narodu, ale także dla całego świata. To spotkanie stanowi hołd dla jego nieustraszonej odwagi i poświęcenia dla ojczyzny.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego złożenia kwiatów pod ścianą straceń, aby oddać cześć pamięci wszystkim bohaterom walczącym o naszą wolność. Konferencję otwarto przez Tomasza Madeja Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dr hab. Filipa Musiała, Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To symboliczne otwarcie przypomina nam, że nasza historia jest pełna bohaterów, którzy stawiali czoła okrucieństwu i totalitarnym reżimom. Następnie, wykłady prowadzili, Jarosław Wróblewski, Jacek Pawłowicz, Maciej Nowak Kreyer oraz pani Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej. Ich słowa i badania przypominały nam o niezłomności żołnierzy wyklętych i ich walki o polską niezależność. Pani Barbara Pamrów w szczególności podzieliła się swoją wiedzą na temat Witolda Pileckiego, ukazując jego heroiczną postawę jako przykład do naśladowania. Warto również wspomnieć, że żona rotmistrza Pileckiego była nauczycielką, jednak po śmierci męża władze komunistyczne utrudniały jej wykonywanie zawodu.

Po inspirujących wykładach, uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To niezwykłe miejsce pełne pamiątek po bohaterach, które przywołuje ducha walki i poświęcenia dla wolności. Podczas zwiedzania, odkrywaliśmy ich historię, ich cierpienie i nieugiętość, które stanowią fundament naszej polskiej tożsamości. W obliczu takiej bohaterskiej przeszłości, wychowanie młodego pokolenia staje się ważnym zadaniem. Przekazywanie wartości patriotycznych, szacunku dla demokratycznych ideałów i gotowości do działania dla dobra wspólnoty jest niezwykle istotne.

Konferencja została skierowana do nauczycieli stanowi ona inspirację do tego, byśmy jako społeczność pielęgnowali nasze patriotyczne korzenie i dążyli do tego, by Polska była miejscem, w którym wolność, sprawiedliwość i godność człowieka są najwyższymi wartościami. Podczas konferencji miało również miejsce wzruszające nadanie medalu Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz. To wyjątkowe odznaczenie jest wyrazem uznania i wdzięczności za jej niezłomną postawę oraz nieoceniony patriotyzm, które są godne najwyższego szacunku. Medal został wręczony przez Sławomira Adamca, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz Tomasza Madeja Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla nas wszystkich, podkreślające znaczenie i wartość dziedzictwa Witolda Pileckiego oraz oddania jego córki w utrwalaniu pamięci o bohaterze narodowym.

Pamięć o Witoldzie Pileckim i wszystkich żołnierzach wyklętych jest nieodłączną częścią naszej tożsamości narodowej. Dzięki ich poświęceniu i niezłomności, dziedziczymy wolność, którą dzisiaj cieszymy się. Niech ich bohaterska postawa będzie dla nas wszystkich źródłem inspiracji i przypomnieniem, że każdy z nas może przyczynić się do budowania lepszej przyszłości dla Polski i dla całego świata.

Od lewej stoją: Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny MEiN; Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO
W środku stoją: Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO; Zofia Pilecka; Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny MEiN oraz Jacek Pawłowicz, Wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Tomasz Madej, Dyrektor ORE
dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny MEiN
arosław Wróblewski, Kierownik Działu Informacji, Promocji i Wydawnictw w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Jacek M. Pawłowicz, Wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Barbara Pamrów, Instytut Pamięci Narodowej
Maciej Nowak-Kreyer, Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

 

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa