Artykuł na temat stanu realizacji doradztwa zawodowego w Polityce społecznej!

Źródło: polityka-spoleczna.ipiss.com.pl
Źródło: polityka-spoleczna.ipiss.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w numerze 2 Polityki społecznej pn Stan realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach edukacyjnych w Polsce – wyniki pilotażowych badań ankietowych. W artykule przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczących stanu realizacji doradztwa zawodowego. Badania zostały przeprowadzone w 2021 r. na grupie 143 doradców zawodowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Autorzy: Ewa Dębska, Marta Koch-Kozioł, Monika Mazur-Mitrowska, Mirosław Żurek.

Polityka Społeczna jest czasopismem naukowym (multidyscyplinarnym). Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w klasyfikacji ministerialnej pismo otrzymało 70 punktów.

Artykuł dostępny na stronie czasopisma

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2023