Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

W Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w dniach 25–26 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna”. Organizatorem formy doskonalenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE).

Szkolenie otworzyła Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, która wskazała rolę i znaczenie oddziaływań szkoły na rozwój uczniów. Przedstawiła także ofertę Ośrodka Rozwoju Edukacji jako centralnej placówki doskonalenia nauczycieli.

Pierwszego dnia uczestnicy pod kierunkiem dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, prof. KUL, poszerzyli wiedzę na temat zasobów i potrzeb uczniów w edukacji włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Otrzymali ponadto wstępne informacje dotyczące oceny funkcjonalnej oraz planowania i organizacji pracy w klasie zróżnicowanej w edukacji wczesnoszkolnej.

Drugi dzień szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące identyfikowania zasobów i indywidualnych potrzeb uczniów oraz metod i form pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej. Zaprezentowane zostały propozycje praktycznych rozwiązań. W tajniki rozpoznawania potrzeb wprowadziła uczestników szkolenia Jolanta Majchrzyk, natomiast sprawdzonymi metodami pracy podzieliła się Agnieszka Trepkowska ze Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

W podsumowaniu Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Monika Dobrowolska podziękowała prelegentom za inspirujące wykłady, a uczestnikom – za aktywny udział i dzielenie się doświadczeniem.

Była to druga forma doskonalenia z cyklu „Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej”. Szkolenie z tego zakresu dotyczące klas IV-VIII odbyło się w dniach 30–31 marca 2023 r.

Organizatorzy dziękują Państwu Prelegentom i Uczestnikom za obecność i zaangażowanie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych formach doskonalenie organizowanych przez WSPE ORE.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2023