Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. IV edycja.

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.

Jest ono adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

  • Przygotowanie dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i pracowników placówek doskonalenia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
  • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
  • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie
e-learningowej ORE w terminie 24 kwietnia do 31 maja 2023 r.

Rekrutacja jest możliwa od 11 kwietnia do 26 maja 2023 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na szkolenie oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2023