Sprawozdanie z warsztatu upowszechniającego wykorzystanie funkcjonalności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia

Zdjęcie, które przedstawia dwa komputery na tle niebieskiej tablicy szkolnej
Źródło: fotolia
Zdjęcie, które przedstawia dwa komputery na tle niebieskiej tablicy szkolnejŹródło: fotolia

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ) Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu 30 marca 2023 r. uczestniczył w warsztacie otwartym „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia” organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Warsztat skierowany był do nauczycieli różnych typów szkół i miał na celu przedstawienie możliwości dotyczących wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez kadrę oświaty.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie funkcjonalności ZRK w kontekście ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych oraz prezentacja narzędzi ZSK niezbędnych przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Zagadnienia omawiane podczas warsztatu mogą być wykorzystane w pracy edukacyjnej poprzez wsparcie uczniów w projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji rekomenduje politykę wspierania na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na uwagę zasługują propozycje aplikacji skierowanych do szerokiego grona odbiorców: do uczniów, osób poszukujących pracy, nauczycieli, rodziców, doradców zawodowych, osób dorosłych chcących się przekwalifikować lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Aplikacjami ułatwiającymi eksplorację Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji są: Kompas szkolnictwa branżowego, Kompas oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2023