Powołanie Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Przewodniczący – Krystyna Krysiewicz, główny specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości;
 2. 2) Zastępca Przewodniczącego – Maria Miklewska, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości;
 3. Sekretarz – Paulina Stelmach, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości;
 4. Członkowie:
  a) Marta Paluch, p.o. kierownika Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  b) Mirosław Mielczarek, specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  c) Zuzanna Lipińska, referent w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  d) Katarzyna Wierzbicka, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości,
  e) Barbara Olszowy, starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego