Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się (CLIL and Beyond: Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning)

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce nauczania na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się. Szkolenie kierowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczycieli realizujących nauczanie przedmiotów niejęzykowych z wykorzystaniem języka angielskiego. Zapraszamy także nauczycieli, którzy dopiero planują realizację takiego modelu kształcenia.

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe w zakresie metodycznego wspierania nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego do podnoszenia jakości i efektów uczenia się.

Na szkoleniu przedstawione zostaną założenia kształcenia CLIL

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja założeń kształcenia CLIL;
  2. Aspekty pedagogiczne wykorzystywania CLIL wraz z techniką rusztowania w tworzeniu własnych materiałów dydaktycznych;
  3. Międzyprzedmiotowe nauczanie a głębokie uczenie się;
  4. Dzielenie się dobrą praktyką, twórcza refleksja;
  5. Ewaluacja i podsumowanie spotkania.

Termin szkolenia: 5-6 czerwca 2023 (od godziny 8.00 5 czerwca do godziny 16.00 6 czerwca).

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Prowadzący: eksperci ECML

Język warsztatów: angielski (wymagana znajomość komunikacyjna na poziomie min. B2)

Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne.

Możliwość przyjazdu w godzinach popołudniowych w dniu 4 czerwca 2023 r (bez posiłku w tym dniu).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 maja 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie skanu formularza Zgoda dyrekcji na udział w szkoleniu, dostępnego do pobrania na niniejszej platformie.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2023