3…2…1… Start spotkań informacyjno-konsultacyjnych SCWEW

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Rozpoczął się etap podsumowań i wyciągania wniosków z pilotażowego wdrożenia modelu funkcjonowania 23. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Spotkania realizowane są formule on-line, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratoriów Oświaty, Organów Prowadzących, OWiT oraz przedstawicieli SCWEW.

Specjalistyczne Centra, które w ramach pilotażu pojawiły się w przestrzeni edukacyjnej, podjęły działania mające na celu budowanie wsparcia odpowiadającego na bieżące potrzeby kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. SCWEW-y swoją ofertę skierowały także do rodziców i uczniów. Za nimi wiele spotkań ze środowiskiem szkolnym, różnorodne koncepcje realizacji wsparcia bezpośredniego odpowiadającego na potrzeby nauczycieli, a także szereg inicjatyw, które przyczyniają się do zmiany optyki postrzegania osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

Zespoły SCWEW, osadzone w środowisku lokalnym, w trakcie dwóch lat funkcjonowania pokazują, że jest dla nich miejsce w przestrzeni edukacyjnej.

Wydarzenia, które się rozpoczęły są okazją, by zaprezentować dokonania 23 SCWEW-ów i spojrzeć w przyszłość.

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe spotkania w województwach.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne – rekrutacja

Wstapienie Pani Minister
Wstapienie Pani Szypulska
Wstapienie Pani Pietryka
Wstapienie Pan Danielak
Wstapienie Pan Kasprzak
Wstapienie Pana Pelczarski
Wstapienie Pani Kluszczyńska
Wstapienie Pani Neroj
Wstapienie Pani Misiuk
Wstapienie Pani Majewska
Wstapienie Pani Krupa

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2023