Zmarła Profesor Krystyna Ostrowska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 marca 2023 r. odeszła od nas dr hab. Krystyna Ostrowska, emerytowana profesor UW, wieloletnia dyrektorka Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, którego następcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Śp. profesor Krystyna Ostrowska z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o sprawę rozwoju poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w naszym kraju, z uwzględnieniem całościowego podejścia – od diagnozowania do działalności postdiagnostycznej. Jako Dyrektor CMPPP zainicjowała szerokie ogólnokrajowe badania nad agresją uczniów w szkole. Ważnym elementem jej aktywności były też działania wychowawcze szkoły. Była liderem realizowanego w CMPPP programu rządowego pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych „Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego w systemie edukacji i poprzez system edukacji”.

Śp. Profesor Krystyna Ostrowska była też wybitną specjalistką w dziedzinie psychologii kryminologicznej, wykładowcą akademickim oraz aktywną działaczką społeczną. W jej dorobku naukowym znajduje się kilkadziesiąt publikacji naukowych.

Z okazji 80-lecia urodzin profesor Ostrowskiej została wydana Księga Jubileuszowa, w której można przeczytać o działalności naukowej i społecznej Jubilatki, a także o tym, jak wspominają ją przyjaciele, współpracownicy i uczniowie.

Zostawiła po sobie wspomnienia profesjonalnego przywódcy, który na pierwszym miejscu stawia szacunek i godność człowieka, przez co każde spotkanie było niezapomniane dla rozmówcy.

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2023