Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Chłopiec trzyma lunetę
Źródło: https://pixabay.com/
Chłopiec trzyma lunetęŹródło: https://pixabay.com/

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach:

  • Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV–VIII szkoły podstawowej, które odbędzie się w dniach 30–31 marca 2023 r.
    Elektroniczny formularz rejestracji
  • Zasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – edukacja wczesnoszkolna, które odbędzie się w dniach 25–26 kwietnia 2023 r. (rekrutacja wkrótce)

Cele szkoleń:

  • doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, na poszczególnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w tym z Ukrainy;
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie zasobów i indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście planowania i organizacji procesu dydaktycznego w grupie/klasie zróżnicowanej na poszczególnych etapach edukacyjnych;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadry systemu oświaty, w tym przedstawicieli placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści).

 

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa