Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (Use of ICT in support of language teaching and learning)

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w edukacji językowej. Szkolenie kierowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego.

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe w zakresie metodycznego wspierania nauczycieli języka angielskiego wykorzystujących  zasoby TIK do tworzenia materiałów dydaktycznych.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja narzędzi TIK wykorzystywanych w ramach projektów realizowanych przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML).
  2. Aspekty pedagogiczne wykorzystywania TIK i tworzenia własnych materiałów dydaktycznych w oparciu o zasoby ECML.
  3. Wykorzystanie ogólnodostępnych zasobów ECML w edukacji – omówienie umiejętności i wiedzy niezbędnych w zakresie korzystania z TIK
  4. Wykorzystanie TIK w edukacji – dzielenie się dobrą praktyką oraz przygotowanie prezentacji własnych zadań językowych z wykorzystaniem narzędzi TIK.
  5. Ewaluacja i podsumowanie spotkania

Termin szkolenia: 23-24 maja 2023 (od godziny 8.00 23 maja do godziny 16.00 24 maja).

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Prowadzący: eksperci ECML

Język warsztatów: angielski (wymagana znajomość komunikacyjna na poziomie min. B2)

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa