Warsztaty na temat „Europejsko-regionalnego dostosowania umiejętności w sektorze stalowym” – Edycja nr 4

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny zaprasza na bezpłatne warsztaty realizowane w ramach projektu ESSA w dniu 18 kwietnia 2023 roku w godzinach 11-13. Spotkanie odbędzie się w systemie on-line na platformie TEAMS.

Zakres tematyczny spotkania:

  1. Integracja uchodźców wojennych z Ukrainy w Europie, w tym zatrudnienie w polskim sektorze stalowym:
  • informacja Instytutu na podstawie danych statystycznych oraz wyników jesiennych warsztatów z przedstawicielami przedsiębiorstw hutniczych (edycja nr 3),
  • dyskusja.
  1. Objęcie systemem edukacji w Polsce dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy:
  • informacja Instytutu na podstawie danych statystycznych,
  • informacja Kuratorium Oświaty w Katowicach na przykładzie województwa śląskiego,
  • dyskusja.
  1. Promocja sektora / kształcenie na różnych poziomach dla potrzeb sektora:
  • informacja Instytutu na podstawie wyników jesiennych warsztatów z przedstawicielami przedsiębiorstw hutniczych,
  • dyskusja.

Więcej informacji bezpośrednio u organizatora spotkania dr hab. inż. Wojciecha Szulca Wojciech.Szulc@imz.pl

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2023