Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie e-learningowe „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w placówce oświatowej” – edycja 2.

Szkolenie adresowane jest do kierowników wydziałów/pracowni/zespołów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów.

Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learning ORE w terminie 17.04.2023 r. – 21.05.2023 r.

Elektroniczny formularz rejestracji

Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2023