Szkolenie dla liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i realizatorów WWRD

Źródło: https://photogenica.pl/
Źródło: https://photogenica.pl/

W Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku w dniach 23–24.02.2023 r. odbyło się szkolenie dla liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) i realizatorów WWRD reprezentujących wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

Uczestników szkolenia przywitała Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzenna Habib. W sposób szczególny powitała liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziękując im za wieloletnią współpracę z ORE i wielkie zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę realizowanych przez liderów WWRD oraz realizatorów WWRD zadań, w tym doskonalenia umiejętności w zakresie kompleksowego działania wobec małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i niepełnosprawnego oraz jego rodziny.

W pierwszym dniu szkolenia Aleksandra Wilkin-Day poprowadziła zajęcia przybliżające tematykę i zasady dialogu motywującego, czyli stylu komunikacji ukierunkowanego na wzmacnianie motywacji do zmiany w oparciu o osobiste cele i wartości. Twórcą dialogu motywującego jest William R. Miller – amerykański profesor psychologii. Taki styl komunikacji zakłada, że każda osoba jest zdolna do zmiany, jeśli zmiana ta jest zgodna z jej wartościami, potrzebami i aspiracjami oraz, gdy osoba posiada zasoby, by ją wprowadzić.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był problematyce zaburzeń psychicznych u małych dzieci. Prowadząca zajęcia konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Lewandowska omawiała obszary identyfikacji i wsparcia oraz znaczenia stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji. Uczestnicy mieli okazję odświeżyć i utrwalić wiedzę dotyczącą diagnozy zaburzeń neurorozwojowych u małych dzieci. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreślała wagę zbierania w procesie diagnozy informacji z różnych źródeł, aby nie poprzestawać jedynie na badaniu w gabinecie. Ogromna jest też rola współpracy z rodzicami, z kadrą żłobka i przedszkola oraz z instytucjami zewnętrznymi, które mogą być źródłem informacji o funkcjonowaniu dziecka oraz być pomocne w budowaniu wsparcia.

W trakcie szkolenia zadbano również o przestrzeń do zadawania pytań, dyskusji oraz omawiania trudności, z jakimi mierzą się w swojej pracy realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy lidera i realizatora WWRD.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023