Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2022 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2022 r., w 40-godzinnych szkoleniach uczestniczyły 3099 osoby.

Programem objęto ok. 170 placówek oświatowych, w których zorganizowano 253 grupy szkoleniowych. Wzięły w nich udział 2544 osoby, w tym 2156 rodziców i 388 nauczycieli, w tym:

  • szkolenia w zakresie I części programu objęto ok. 137 placówek oświatowych, zorganizowano 218 grup szkoleniowych. Wzięły w nich udział 2152 osoby, w tym 1843 rodziców i 309 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie II części programu objęło 11 placówek oświatowych, zorganizowano 16 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 127 osób, w tym 118 rodziców i 9 nauczycieli.
  • Szkolenia w zakresie III części programu objęły ok. 22 placówki oświatowe, zorganizowano 19 grup szkoleniowych. Wzięły w nich udział 265 osoby, w tym 195 rodziców i 70 nauczycieli.

Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto w sumie w 46 grupach 555 osób z ok. 379 placówek oświatowych:

  • w zakresie I części: w 28 grupach brały udział 347 osoby – realizatorzy programu z ok. 231 placówek oświatowych.
  • w zakresie II części: w 11 grupach brały udział 124 osoby – realizatorzy programu z ok. 80 placówek oświatowych.
  • w zakresie III części: w 7 grupach brały udział 84 osoby – realizatorzy programu z ok. 68 placówek oświatowych.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 91 rad pedagogicznych, których odbiorcami było 3302 rodziców i 1172 nauczycieli z placówek oświatowych różnego szczebla.

W ramach doskonalenia kompetencji i utrzymania standardów upowszechniania programu 15 realizatorów programu otrzymało certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 6 superwizji, w których wzięło udział 34 realizatorów z 21 placówek. Przeprowadzili także 6 seminariów dla 28 uczestników z 13 placówek.

Realizatorzy programu w 28 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 255 uczestników warsztatów (213 rodziców i 12 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej i w internecie (Facebook, strony internetowe lokalnych społeczności, gmin, urzędów miast, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, strony dla nauczycieli) ukazało się 20 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Program promowano także podczas 39 konferencji, także zagranicznych. Nasi trenerzy i realizatorzy uczestniczyli w 19 wystąpieniach w mediach (radio).

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest realizowany i upowszechniany także poza granicami Polski – na Litwie i w Ukrainie.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2022 w Polsce:

RokGrupy podstawoweProfesjonaliściKonferencje, seminaria
2022253 grupy 2544 osoby46 grup 555 osób39 konferencji, 6 seminarium
2007–20214057 grup 75 772 osób742 grup 9 939 osób183 konferencji, 123 seminaria
Razem4310 grup 78316 osób788 grupy 10 494 osoby222 konferencje, 129 seminaria

Opracowanie: Jolanta Zawór, Anna Studniczek

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa