Kolejne szkolenie dla liderów za nami

8 marca odbyło się kolejne szkolenie z funkcjonalności na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).  Pierwsza część spotkania, poprowadzona przez Martę Koch-Kozioł, eksperta merytorycznego, poświęcona była omówieniu założeń projektu i realizacji szkoleń dla liderów, w tym form wsparcia liderów. Poruszona była także kwestia dotyczącą dostępu do zasobów materiałów, z których liderzy mogą korzystać w swojej pracy bieżącej i szkoleniowej. Drugą część poprowadził Artur Wyroślak – administrator ZPE, który przedstawił najważniejsze funkcjonalności ZPE. Informacja o kolejnym spotkaniu zostanie przekazana w najbliższym czasie.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa