Jak poprawnie przygotować wniosek grantowy?

dwa dymki, w których znajduje się: w jednym znak zapytania, w drugim litera "i"
Źródło: ©Ostapius_Photogenica-PHX58728023.jpg
dwa dymki, w których znajduje się: w jednym znak zapytania, w drugim litera "i"Źródło: ©Ostapius_Photogenica-PHX58728023.jpg

Zapraszamy instytucje zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Podczas spotkania opowiemy o zasadach naboru i sposobie przygotowania wniosku grantowego, odniesiemy się do kryteriów oceny wniosków: formalnych, merytorycznych i premiujących.  Spotkanie zakończy sesja pytań.

Link do spotkania

Ważne informacje:

  • o granty mogą ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • do udziału w konkursie mogą ponownie aplikować organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), które brały już udział w konkursie;
  • zwiększenie kwoty dofinansowania: 196 000 PLN na 1 grant oraz maksymalnie 19 900 PLNna zakup sprzętu na 1 grant;
  • środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry PDN i BP oraz doposażeniem w sprzęt, zależnie od zdiagnozowanych potrzeb;
  • konkurs zostanie ogłoszony w trybie ciągłym, a składane wnioski konkursowe będą oceniane na bieżąco;
  • wyniki naboru (listy rankingowe) w ramach projektu grantowego będą umieszczane sukcesywnie na stronie projektu;
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski o granty można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków

Termin składania wniosków o grant w ramach Fazy 3 wydłużono do 20.03.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową(otwórz w nowym oknie):

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE(otwórz w nowym oknie) oraz na naszym profilu na Facebooku.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2023