Szkolenie „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego – edycja 6”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego – edycja 6”, które odbędzie się w terminie 27.02 – 15.03.2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest:

  1. Upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
  2. Upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kształcenia (ZSK) w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów.
  4. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.

Elektroniczny formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego