Spotkanie z przedstawicielem litewskiej Narodowej Agencji Edukacji

Od lewej Agnieszka Karczewska –Gzik, Danuta Szejnicka,Tomasz Pitucha
Od lewej Agnieszka Karczewska –Gzik, Danuta Szejnicka,Tomasz Pitucha

01 lutego 2023 r. Tomasz Pitucha  – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE spotkali się z Danutą Szejnicką z litewskiej Narodowej Agencji Edukacji. Spotkanie dotyczyło kontynuacji międzynarodowej współpracy w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa