Wspomnienie o Grażynie Sołtysińskiej

Źródło: https://photogenica.pl/
Źródło: https://photogenica.pl/

21 sierpnia 2022 roku odeszła od nas Grażyna Sołtysińska – mgr psychologii, która pozostawiła trwałe zasługi dla rozwoju doradztwa zawodowego.

Od 2000 r. kierowała Wydziałem Poradnictwa Zawodowego w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Grażyna Sołtysińska w KOWEZiU pracowała na rzecz popularyzacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, była autorką wielu publikacji i artykułów z zakresu doradztwa zawodowego. Z dużym zaangażowaniem promowała ideę poradnictwa zawodowego dla młodzieży z niepełnosprawnością (ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, KOWEZiU 2010, Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności, Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego nr 14, 2000 (współautor).

Z jej inicjatywy i pod jej kierunkiem zespół ekspertów z zakresu zawodoznawstwa w 2002 r. opracował koncepcję szkolnego doradcy zawodowego (Szkolny Doradca Zawodowy, KOWEZiU 2003), w której zaprezentowano działania i zadania szkolnego doradcy zawodowego, korzyści płynące z powołania doradcy na terenie szkoły, standard wyposażenia pracowni szkolnego doradcy zawodowego oraz potrzebę utworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla różnych poziomów kształcenia.

Była współautorką wielu publikacji takich jak: Zawody szkolnictwa zawodowego Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN 2005, (w której opisała wymagania psychologiczne i przeciwwskazania medyczne do wykonywania zawodów szkolnictwa zawodowego), Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, KOWEZiU 2006, Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, KOWEZiU 2006.

W Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wraz ze swoim zespołem w Pracowni Poradnictwa Zawodowego przygotowywała materiały informacyjne dla doradców zawodowych oraz była współautorką takich publikacji jak: Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, CMPP-P 1999, Uczeń wybiera zawód. Poradnik dla nauczycieli techniki, wychowawców klas 8 i pedagogów szkolnych, WSiP 1996 oraz Vademecum absolwenta szkoły ponadpodstawowej, CMPP-P 1995.

Przeprowadziła wiele szkoleń oraz była wykładowcą na studiach podyplomowych dla doradców zawodowych, w trakcie których popularyzowała narzędzia diagnostyczne m.in. jej autorstwa, takie jak: Określanie cech temperamentu, Mój stan zdrowia.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – pracując społecznie na rzecz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz samych doradców zawodowych.

Pozostawiła trwałe zasługi dla rozwoju doradztwa zawodowego. Z wdzięcznością myślimy o Śp. Grażynie Sołtysińskiej – dziękując za dobro, jakie czyniła dla otoczenia, w którym żyła i pracowała, za jej rzetelność zawodową, bezkompromisowość, kreatywność, zaangażowanie w pracę społeczną w Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, poczucie humoru oraz koleżeńskość.

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, byli Współpracownicy oraz Koleżanki i Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2023