Wizyta w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji (KGP)

26 stycznia 2023 r. Tomasz Madej – p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), Tomasz Pitucha – Wicedyrektor ORE oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE spotkali się z mł. Insp. Robertem Horosz – Dyrektorem Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, głównym specjalistą Joanną Grad – Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP i kom. Izabelą Wójciak – Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Spotkanie dotyczyło kontynuacji współpracy w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacji historycznej i obywatelskiej w roku 2023.

Szczegóły planowanych wydarzeń zostaną przedstawione w najbliższym czasie na stronie Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) oraz w aktualnościach na stronie głównej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Na zdjęciu: Od lewej Tomasz Pitucha Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), , główny specjalista Joanna Grad Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, kom. Izabela Wójciak Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, mł. Insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP, Tomasz Madej – p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), Agnieszka Karczewska –Gzik kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE)

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2023