Spotkanie z Beneficjentami Konkursowymi

na zdjęciu sala konferencyjna, Dyrektor ORE Tomasz Madej mówi do zebranych gości, przy stole siedzą kierowniczka projektu Joanna Saska-Dymnicka, główna ekspertka merytoryczna projektu Anna Pregler oraz ekspert do spraw współpracy z beneficjentami konkursowymi Rafał Auch-Szkoda
na zdjęciu sala konferencyjna, Dyrektor ORE Tomasz Madej mówi do zebranych gości, przy stole siedzą kierowniczka projektu Joanna Saska-Dymnicka, główna ekspertka merytoryczna projektu Anna Pregler oraz ekspert do spraw współpracy z beneficjentami konkursowymi Rafał Auch-Szkoda

11 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie zespołu projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego z Beneficjentami Konkursowymi.

Spotkanie rozpoczęła kierownik projektu Joanna Saska-Dymnicka krótkim podsumowaniem dotyczącym realizacji etapu tworzenia i weryfikacji prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego. Głos zabrał Dyrektor ORE Tomasz Madej, który odniósł się do harmonogramu realizacji projektu.

Anna Pregler – główny ekspert merytoryczny projektu – w dalszej części spotkania dokonała podsumowania dotychczasowej weryfikacji prototypów e-materiałów, biorąc pod uwagę: dotychczasowy i pozostały czas realizacji projektów konkursowych, dobre praktyki w obecnych działaniach Beneficjentów konkursowych oraz oczekiwania ORE wobec kolejnych e-materiałów przekazywanych do weryfikacji. Beneficjentom Konkursowym swoje uwagi przekazali również eksperci projektu: Rafał Auch-Szkoda Ekspert ds współpracy z beneficjentami konkursowymi, Bożena Solecka Ekspert ds. zgodności z podstawą programową, Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE; Beata Służalska Ekspert ds. prowadzenia konsultacji społecznych, Grzegorz Śliwiński Ekspert ds. jakości e-zasobów oraz Barbara Wałecka Ekspert ds. WCAG 2.0.

Obecni byli przedstawiciele siedmiu Beneficjentów Konkursowych: EDUEXPERT SP. Z O.O., CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O., AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA, ENGLISHSQUARE.PL SP. Z O.O., OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O., POLITECHNIKA ŁÓDZKA, GROMAR SP. Z O.O.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2023