Spotkanie dla przedstawicieli JST

Zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w otwartym konkursie grantowym „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

Elektroniczny formularz rejestracji

Link do spotkania zostanie przesłany w przeddzień wydarzenia na wskazany przy zapisie adres mailowy.

Przypominamy najistotniejsze informacje o otwartym konkursie grantowym:

  • do udziału w konkursie mogą ponownie aplikować organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), które brały już udział w konkursie oraz organy zainteresowane przystąpieniem pierwszy raz do konkursu;
  • nastąpiło zwiększenie kwoty dofinansowania: 196 000 PLN na 1 grant oraz maksymalnie 19 900 PLN na zakup sprzętu na 1 grant;
  • o granty będą mogły ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce Konkurs grantowy/ Faza III/ Dokumentacja – Przeczytaj więcej

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.

Projekt wspiera Google For Education – Przeczytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa