SCWEW w Świdniku – końcówka roku 2022 pod hasłem: Konferencje, konferencje…

SCWEW w Świdniku aktywnie prezentuje swoje doświadczenia z realizowanych w ramach projektu grantowego działań na rzecz wspierania pracy przedszkoli i szkól ogólnodostępnych w ramach realizacji projektu grantowego ORE. Różni adresaci, różne tematy – dla każdego coś dobrego. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele zespołu projektowego ORE, brali udział w dyskusjach, skrupulatnie gromadzili informacje, brali udział w dyskusjach, odpowiadali na pytania, a przede wszystkim wykorzystywali te opinie do formułowania wniosków do weryfikacji Modelu SCWEW.

Pierwszym wydarzeniem pod hasłem „Nowe nie znaczy trudne?!” – było spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla dyrektorów szkół specjalnych województwa lubelskiego oraz przedstawicieli środowiska zewnętrznego, zorganizowane w dniu 26 października 2022 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wniosków z dotychczasowej realizacji projektów SCWEW w całym kraju, ale przede wszystkim poznali działania dedykowane placówkom edukacyjnym województwa lubelskiego, w tym SCWEW w Świdniku, który działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.

Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie SCWEW.

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty dla Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie „Edukacja dla wszystkich – szansa czy wyzwanie?”. O tematyce „Organizacja procesu kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”. Ciekawą formą spotkania było połączenie wykładów z częścią praktyczną, co było okazją do dyskusji, rozmów, zadawania pytań i wskazywania na już wdrożone do praktyki edukacyjnej rozwiązania oraz korzyści wynikające z tych innowacyjnych, ale już sprawdzonych w przedszkolach i szkołach działań. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW – Szkoły Podstawowej im.100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce oraz Zespołu Szkół w Piaskach.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Obecność osób i instytucji sprawujących nadzór pedagogiczny na terenie województwa lubelskiego świadczy o ogromnym znaczeniu tych działań, a także wielkiej odpowiedzialności władz oświatowych za jakość edukacji w tym regionie.

Kolejne wydarzenie i to o międzynarodowym zasięgu była konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem „Komunikacja wspomagająca i alternatywna w nowoczesnym modelu wczesnego wspomagania rozwoju” w dniu 10 grudnia 2022 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez specjalistów między innymi z Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE Opole, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Lublinie, Ośrodka Terapeutycznego Przystań Szkraba w Warszawie. Tematyka wystąpień dotyczyła takich zagadnień jak: model WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), standardy AAC (Komunikacja wspomagająca i alternatywna)we wczesnym wspomaganiu rozwoju, miejsce AAC we wspomaganiu komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu, budowanie środowiska języka wspomaganego czy też współpraca zespołu WWR z rodzicami dziecka.

Więcej o konferencji w relacji na stronie lokalnego tygodnika „Głos Świdnika”.

Gratulujemy Zespołowi SCWEW w Świdniku podejmowanych aktywności

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa