Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Zapraszamy do aktywnego wykorzystywania e-materiałów na zajęciach.

Dotychczas udostępnione zostały e-materiały do niektórych zawodów z następujących branż: audiowizualnej (AUD), budowlanej (BUD), chemicznej (CHM), ekonomiczno-administracyjnej (EKA), górniczo-wiertniczej (GIW), handlowej (HAN), hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), leśnej (LES), ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), ogrodniczej (OGR), opieki zdrowotnej (MED), poligraficznej (PGF), pomocy społecznej (SPO), przemysłu mody (MOD), rolno-hodowlanej (ROL), rybackiej (RYB), spożywczej (SPC), transportu wodnego (TWO).

Materiały do pozostałych zawodów i branż będą sukcesywnie udostępniane w bieżącym roku.

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.  Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie będą udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W załączeniu przekazujemy instrukcję korzystania z ZPE w obszarze kształcenia zawodowego.

Zespół Projektu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego