O budowaniu specjalistycznego wsparcia w środowiskach lokalnych

Źródło: https://photogenica.pl/
Źródło: https://photogenica.pl/

W dniach 24–25 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Po raz kolejny organizatorzy stworzyli przestrzeń do zaprezentowania roli SCWEW oraz przedstawienia wniosków z pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej. Spotkanie miało także wymiar praktyczny – warsztaty, których celem jest przygotowanie samorządowców do wdrażania przygotowywanych zmian m.in. w zakresie tworzenia specjalistycznych centrów edukacji włączającej (scwew-ów) jako formy wsparcia dzieci, uczniów i rodziców. Na sali padały pytania i była prowadzona dyskusja, która jest ważnym elementem w procesie przygotowywania dla SCWEW rozwiązań w zakresie prawnym, organizacyjnych i finansowym. Udział w spotkaniu był także okazją do poznania sposobów opracowania przez samorządy mapy zasobów sprzyjających wdrażaniu edukacji włączającej. Zostały także zaprezentowane te działania, które będą sprzyjały przygotowaniu do kolejnej edycji projektu oraz planowanych działaniach w zakresie utworzenia kolejnych SCWEW w całej Polsce. Szkolenie organizowane było w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014–2020.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość prezentacji doświadczeń SCWEW.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa