Laboratoria Przyszłości − Kontakt

Tomasz Musioł
Koordynator programu
e-mail: tomasz.musiol@ore.edu.pl

Aleksandra Borek
Kierownik
e-mail: aleksandra.borek@ore.edu.pl

Martyna Matuszak
e-mail: martyna.matuszak@ore.edu.pl

Mateusz Kapica
e-mail: mateusz.kapica@ore.edu.pl

Agata Bryłka
e-mail: agata.brylka@ore.edu.pl

Aleksandra Lusawa
e-mail: aleksandra.lusawa@ore.edu.pl

Róża Szyperek
e-mail: roza.szyperek@ore.edu.pl

Arkadiusz Krawczyk
e-mail: arkadiusz.krawczyk@ore.edu.pl

Kamila Krajewska
e-mail: kamila.krajewska@ore.edu.pl

Wiktor Wereszka
e-mail: wiktor.wereszka@ore.edu.pl

Kamil Kowalski
e-mail: kamil.kowalski@ore.edu.pl

Bartłomiej Wierzchowiak
e-mail: bartlomiej.wierzchowiak@ore.edu.pl

Ryszard Hus
e-mail: ryszard.hus@ore.edu.pl

Paweł Kapica
e-mail: pawel.kapica@ore.edu.pl

Maciej Michalak
e-mail: maciej.michalak@ore.edu.pl

Magdalena Słowik
e-mail: magdalena.slowik@ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa