Jak skutecznie realizować proces kształcenia w klasie zróżnicowanej Rozwiązania praktyczne

Publikacja należy do serii poświęconej nauczaniu w klasie zróżnicowanej. Autorka dokonuje subiektywnego wyboru strategii wpływających na powodzenie nauczania w klasie zróżnicowanej oraz udziela nauczycielom wskazówek związanych z jego realizacją. W analizie strategii przyjmuje perspektywę dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podzielając pogląd, że wymagają oni specjalnej realizacji swoich potrzeb.

Autorka publikacji twierdzi, że w klasie zróżnicowanej warto zapewnić uczniom warunki nie tylko do pracy kierowanej przez nauczyciela, ale również edukacji poprzez samodzielne działanie i doświadczanie przez ucznia. Kluczem do skutecznie zróżnicowanej pracy jest optymalne dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb uczniów. Wyraźną wskazówkę dla nauczyciela pracującego z uczniami w klasie zróżnicowanej stanowi informacja o efektach uczenia. Jeśli w grupie znaleźli się uczniowie, którzy nie wynieśli korzyści z przeprowadzonej lekcji, świadczy to o potrzebie przyjęcia innego niż dotychczas sposobu nauczania. Proces kształcenia jest ciągłym poszukiwaniem najlepszej drogi, umożliwiającej zastosowanie takiej strategii realizowania celów, która ułatwi osiągnięcie jak najlepszych efektów przez każdego ucznia.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa