Dyskusje o edukacji włączającej na konferencji w Krakowie

Źródło: pexels.com
Źródło: pexels.com

W dniu 12 stycznia 2023 r. w godz.16.00–19.20 z wykorzystaniem aplikacji clickmeeting odbyła się konferencja online „Inkluzja” – edukacja włączająca w szkole. Organizatorem konferencji był MCDN w Krakowie.

Praca nauczyciela, jego otwartości na potrzeby wszystkich uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością, pochodzących z mniejszości narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych, z grup defaworyzowanych, a także uczniów wyjątkowo zdolnych uczących się w jednej klasie odgrywa ogromną rolę w rozwoju dzieci i uczniów adekwatnie do ich indywidualnych możliwości. Praca z uczniami w grupie zróżnicowanej to obecnie codzienność dla większości nauczycieli, dlatego tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem pedagogów w tym wydarzeniu.

W trakcie konferencji dr Krzysztof Gerc przedstawił teoretyczne podstawy edukacji włączającej. Nauczyciele reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne podzielili się z uczestnikami spotkania przykładami dobrych praktyk w pracy z uczniami z różnymi potrzebami.

Podczas konferencji Aneta Garncarz, lider SCWEW w Krakowie, zaprezentowała główne obszary działalności SCWEW w kontekście udziału w Pilotażowym wdrożeniu „Modelu SCWEW” opracowanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Omówione zostały formy wspierania nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, objętych opieką przez SCWEW. Aneta Garncarz akcentowała duże zainteresowania działaniami SCWEW w Krakowie oraz potrzebę kontynuowania wsparcia dla nauczycieli po zakończeniu pilotażu. Wystąpienie lidera SCWEW spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, o czym świadczyły podziękowania zamieszczane na czacie.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa