Zaproszenie na warsztaty organizowane przez ECML

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do udziału w warsztatach, które odbędą się w siedzibie Centrum w Grazu, w Austrii.

  1. “Building blocks for planning language-sensitive teacher education”,

Termin: 14–15 luty 2023 r.

Informacje o projekcie.

Warsztaty kierowane są do nauczycieli różnych przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych oraz do edukatorów zajmujących się przygotowaniem nauczycieli języków obcych do pracy dydaktycznej.

Językiem roboczym warsztatu będzie język angielski i niemiecki (z symultanicznym tłumaczeniem w obu tych językach).

  1. “Enhancing language education in cross-border vocational education”

Termin:  7–8 luty 2023 r.

Informacje o projekcie.

Warsztaty kierowane są do decydentów, edukatorów i nauczycieli edukacji zawodowej.

Językiem roboczym warsztatu będzie język angielski i francuski (z symultanicznym tłumaczeniem w obu tych językach).

Spośród zgłoszonych kandydatur na każdy z ww. warsztatów wybrana zostanie jedna osoba, która po powrocie z warsztatu będzie zobowiązana do upowszechnienia zdobytej wiedzy (we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), np. poprzez organizację webinarium dotyczącego nowo poznanych treści.

Koszty związane z podróżą i pobytem refundowane są przez ECML. Szczegóły dotyczące refundacji zostaną przekazane osobie nominowanej do uczestnictwa.

Zainteresowanych otrzymaniem formularza zgłoszeniowego do ww. warsztatów wraz z ich opisem szczegółowym prosimy o kontakt na adres mailowy: anna.susek@ore.edu.pl. Na niniejszy adres należy również przesłać, do 12 grudnia 2022 r., skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2022