Zakończyło się pierwsze ze szkoleń dla katechetów organizowanych z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej

Prof. Paweł Skibiński podczas wykładu o katolickiej prasie i oświacie w II RP.
Prof. Paweł Skibiński podczas wykładu o katolickiej prasie i oświacie w II RP.

5 i 6 listopada odbyło się pierwsze ze szkoleń dedykowanych katechetom, organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dwudniowe spotkanie poświęcone było miejscu Kościoła w życiu kulturalnym i oświatowym, od średniowiecza do XX wieku.

Spotkanie składało się z wykładów i warsztatów poruszających tematy z historii Kościoła i edukacji w Polsce od powstania polskiej sieci kościelnej po wybuch II wojny światowej, a także warsztaty propedeutyczne z historii sztuki, podejmujące zagadnienie relacji miedzy sztuką sakralną o polskim dziedzictwem kulturowym i tożsamością narodową. Szkolenie rozpoczął zaś tematyczny spacer po Archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski/Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej) i prof. Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna w Pułtusku).

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach, na które trwają jeszcze zapisy.

Są to szkolenia dedykowane szczególnie nauczycielom historii, muzyki oraz katechetom. Wszystkie spotkania odbywają się w centrum Warszawy, w Centrum Szkoleniowym IDMN (ul. gen. Wł. Andersa 20)*, między wrześniem a grudniem bieżącego roku. Część grup spotyka się w formie zjazdowej, inne w formie spotkań cyklicznych (online). Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularzy na platformie szkoleniowej ORE, gdzie znajdują się także wszystkie informacje nt. szkoleń. Oczywiście to, że spotkania dedykowane są nauczycielom określonych  przedmiotów nie wyklucza dostępności kursu także dla pozostałych nauczycieli.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne, a ich uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorów projektu:

Michał Gniadek-Zieliński (ORE) – michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz (IDMN) – agnieszka.bejnarowicz@idmn.pl

Szkolenie dla nauczycieli muzyki i nauczania początkowego:

Polskie tańce narodowe (10–11 XII 2022)

zgłoszenia do 25.11.2022 r.
Rejestracja na szkolenie za pomocą formularz elektronicznego

*kurs odbywa się wyjątkowo w podziemiach Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Szkolenia dla nauczycieli historii:

WEBINARIUM Historia Kościoła Katolickiego i katolicyzmu społecznego w Polsce cz. 2 (29 XI, 6 i 13 XII 2022)

zgłoszenia do: 25.11.2022 r.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenia dla katechetów:

Kościół Katolicki a kultura i oświata w Polsce (5–6 XI 2022)

zgłoszenia do: 24.10.2022 r.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Znaczenie dziejowe polskiego Kościoła i wpływ na Kościół powszechny (10–11 XII 2022)

zgłoszenia do 26.11.2022 r.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

 

Grupa podczas zajęć terenowych w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.
Prof. Paweł Skibiński podczas wykładu o katolickiej prasie i oświacie w II RP.
Ks. Michał Kwitliński opowiada o relacji sztuki sakralnej i polskiej tożsamości.
Joanna Piechowska podczas warsztatów dotyczących sztuki sakralnej.
Adam Talarowski podczas wykładu o średniowiecznym szkolnictwie w Polsce.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2022