Zadania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość: doświadczenia i nowe rozwiązania

Zdjęcie: Photogenica-PHX66055621_© ponomarenko
Zdjęcie: Photogenica-PHX66055621_© ponomarenko

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w oparciu o założenia projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem spotkania była prezentacja projektu oraz możliwości jego realizacji w kontekście działań rozwojowych i planowania strategicznego w placówkach doskonalenia nauczycieli, które – w pierwszej części spotkania – zaprezentowały Joanna Kulesza oraz Magdalena Brewczyńska.

Harmonogram spotkania obejmował:

  1. Prezentację działań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, przedstawioną przez Krystynę Adaśko w kontekście realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość.
  2. Doświadczenia niepublicznej placówki doskonalenia z realizacji grantu: „Impuls do rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość” zaprezentowane podczas rozmowy, w której uczestniczyła dyrektor ośrodka – Dorota Tomaszewicz oraz ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji – Paweł Wolski (link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=GxYAoEwKoZA )
  3. Wykład pt. „Wsparcie szkół i placówek przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej i rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli”; przeprowadzony przez dr Sylwię Łukasik – Dębską
  4. Sesję na temat: „Następny poziom – placówki doskonalenia nauczycieli w cyfrowym wymiarze edukacyjnym w asyście technologii Google”; podczas której Beata Galas (dyrektor Google for Education) oraz Maciej Danieluk – zaprezentowali rozwiązania chmurowe jako nowoczesny wymiar edukacji. Dyrektor Google for Education opowiedziała o edukacji zdalnej, która jest podstawą rozwoju cyfrowego, najnowszych trendach w obszarze edukacji zdalnej i rozwiązaniach chmurowych. Natomiast Maciej Danieluk, podzielił się swoim doświadczeniem jako Certyfikowany trener Google w kontekście organizacji pracy i rozwiązań edukacji hybrydowej.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2022