Seminarium dla instruktorów programu profilaktycznego GOLDEN FIVE

W dniu 7 listopada 2022 r., odbyło się w formule online seminarium dla trenerów i instruktorów programu Golden 5, zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE. Celem spotkania było podniesienie kompetencji instruktorów na temat zmian we wdrażaniu materiałów oraz autorefleksja nad pracą instruktora programu.

Omówienie zmian w programie Golden 5 przedstawiła trenerka programu Dorota Macander. Magdalena Wieczorek, także trenerka programu, omówiła propozycję realizacji wersji online programu Golden 5. Podczas panelu dyskusyjnego wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, sukcesami a także  trudnościami w realizacji programu.

W trakcie spotkania padło wiele ważnych uwag i wniosków ,które zostaną uwzględnione w dalszej pracy nad wzbogaceniem zajęć programu Golden 5.

Więcej informacji o programie Golden Five:

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022