Jak uczyć o trudnej historii polsko-ukraińskiej w klasach mieszanych narodowościowo? Webinarium

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli historii na webinarium poświęcone problemowi nauczania o trudnych wątkach wspólnych dziejów Polski i Ukrainy na lekcjach w klasach mieszanych narodowościowo.

Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy Zoom. Po dwóch półgodzinnych wystąpieniach ekspertów, dr. Roberta Derewendy (KUL/IPN) oraz dr. Piotra Krolla (UW),  przewidziany jest czas na godzinną dyskusję, w której głos mogą zabrać wszyscy uczestnicy szkolenia.

O zaproszonych ekspertach:

dr Robert Derewenda – dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładowca w Instytucie Historii KUL, wieloletni nauczyciel w szkole średniej oraz współautor podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość

dr Piotr Kroll – wykładowca na Wydziale Historii UW, specjalista w zakresie historii ukrainnej czasów nowożytnych, Pełnomocnik KJD ds. specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Historii UW

Rejestracja na szkolenie trwa do 21 listopada.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora projektu:

Michał Gniadek-Zieliński (ORE) – michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2022