Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości

Źródło: www.ko.olsztyn.pl
Źródło: www.ko.olsztyn.pl

W dniu 26 października 2022 odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa  Zawodowego w Olsztynie, w którym udział wzięła Marta Koch-Kozioł – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Podczas spotkania przedstawiła wykład dotyczący nowoczesnego doradztwa zawodowego w świecie cyfryzacji. Po części wykładowej odbył się panel dyskusyjny, której moderatorem była Agnieszka Opaluch – Wojewódzki Koordynator Doradztwa Zawodowego przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Zaproszeni goście rozmawiali na temat roli doradztwa zawodowego w szkole w kontekście przygotowania uczniów do umiejętności przebranżawiania się oraz  zdobywania nowych kwalifikacji.

Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, głównie  do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów wspierających działania edukacyjne szkół i przedszkoli.

Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty  przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów.

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2022