Poznaj Polskę. Organizacja wycieczek dla uczniów. Praktyczny poradnik dla organizatorów

Publikacja jest skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, do tych wszystkich, którzy chcą organizować wyjazdy uczniów w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Jest jednocześnie kompendium wiedzy na temat organizacji wycieczek szkolnych – autor publikacji nie tylko omówił założenia projektu „Poznaj Polskę”, ale także szczegółowo przedstawił wszystkie kwestie związane z organizacją wycieczek: od przepisów regulujących organizację wyjazdów dzieci i młodzieży po przepisy dotyczące finansowania takich wyjazdów i jego zasady. Uwzględnił też m.in. procedury postępowania, które należy zastosować, gdy dojdzie do wypadku drogowego lub do innego nieszczęśliwego wydarzenia podczas wycieczki szkolnej.

W publikacji nie zabrakło również wzorów różnych dokumentów przydatnych dla organizatorów wycieczek, np. wzoru wniosku rodziców o zorganizowanie wycieczki, wzoru karty wycieczki oraz wzoru regulaminu wycieczki.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2022