Informacja o wnioskach skierowanych do etapu negocjacji w ramach rund od III (kontynuacja) do V konkursu grantowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w ramach konkursu grantowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” nr 1/2022, cztery wnioski aplikacyjne zostały skierowane do etapu negocjacji.

W ramach rundy III:

Nr wniosku 1/2022/8. Projekt Gminy Olsztyn – województwo warmińsko-mazurskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie warmińsko-mazurskim”

W ramach rundy IV:  

Nr wniosku  1/2022/2. Projekt Powiatu Kieleckiego – województwo świętokrzyskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”

W ramach rundy V:

Nr wniosku 1/2022/2. Projekt Gminy Miejskiej Kraków – województwo małopolskie. Tytuł projektu: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie małopolskim”

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa