Zwiększenie wartości grantów ─ spotkanie z Grantobiorcami

scw
scw

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Grantobiorcami realizującymi Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Spotkanie dotyczyło możliwości zwiększenia wartości grantu i odbyło się w formie zdalnej. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości ponad miliona złotych. Grantobiorcy realizujący działania SCWEW mogą poszerzyć zaplanowane już działania lub wprowadzić dodatkowe, zgodnie ze zdiagnowanymi potrzebami przedszkoli i szkół objętych wsparciem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry SCWEW-ów i organów prowadzących.

W związku z zatwierdzonymi przez Instytucję Pośredniczącą zmianami w „Procedurze realizacji przedsięwzięcia grantowego” konkursu z dnia 31 marca 2021 r. oraz konkursu dodatkowego z dnia 23 września 2021 r. w zakresie możliwości zwiększenia wartości grantu na realizację dodatkowych działań SCWEW Grantobiorcy, którzy chcieliby uruchomić w ramach realizowanych grantów dodatkowe działania lub poszerzyć zakres już realizowanych działań, mogą ubiegać się o dodatkowe środki.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2022