XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Berlinie

W dniach 26 i 27 września 2022 r. w Berlinie miało miejsce XIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, którego tematem przewodnim były „Wyzwania migracji w dziedzinie edukacji w Polsce i Niemczech”.

W posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej ze strony polskiej udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratoriów Oświaty, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W trakcie posiedzenia zostały omówione zagadnienia:
„Migracja w kontekście rosyjskiej wojny na Ukrainie − wyzwania i perspektywy” oraz 
„Wspieranie edukacji uchodźców z Ukrainy w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym z perspektywy rządowej oraz wojewódzkiej”.       

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań stosowanych w obu krajach w procesie wspierania uczniów – uchodźców z Ukrainy. Dyskusje toczyły się w trzech grupach roboczych w następujących obszarach:

GR 1: Kształcenie ogólne

Integracja uczniów obcojęzycznych w Brandenburgii (Referent: B. Nix, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, Poczdam)

Klasy powitalne w Saksonii i na Dolnym Śląsku (Referent: C. Iskander, Ministerstwo Oświaty Kraju Związkowego Saksonia, Drezno)

Monitorowanie edukacji uczniów obcokrajowców, w tym uchodźców z Ukrainy na poziomie regionalnym i centralnym (Referent: K. Hejno, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa)

Przybycie do naszej szkoły – możliwe drogi do ukończenia szkoły (Referent: S. Brügge-Wegner, Szkoła Krusenstern, Rostock)

Dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach (Referent: S. Cichoń, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa)

Ośrodek Rozwoju Edukacji na rzecz wsparcia edukacji ucznia z doświadczeniem migracji, w tym ucznia z Ukrainy (Referenci: E. Witkowska, M. Warsimaszwili, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa)                     

 

GR 2: Kształcenie zawodowe:

Przekazanie pałeczki − przegląd dotychczasowych działań grupy AG/ perspektywy (Referent: M. Wünschmann, Ministerstwo Oświaty Kraju Związkowego Saksonia, Drezno, K. Mielke, Okręg administracyjny Arnsberg, Arnsberg)

Wyzwania migracji w obszarze edukacji zawodowej w Polsce po 2019 r. (Referent: U. Blicharz, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa)

Migracja uczennic i uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego − raport z perspektywy niemieckiej (Referent: K. Mielke, Okręg administracyjny Arnsberg, Arnsberg)

Dolny Śląsk – wyzwania migracji w szkolnictwie zawodowym (Referent: J. Kamiński, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu)

Polsko-niemiecki projekt wspólnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w zawodach informatycznych (Referent: A. Stein, Okręg administracyjny Arnsberg, Arnsberg)

Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy realizowane przez Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego w Legnicy (Referent: J. Komorowski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław)

GR 3: Szkolnictwo wyższe

Doświadczenia i wyzwania w zakresie wspierania uchodźców z Ukrainy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Referent: S. Henkel Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą)

Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz Ukrainy w zakresie szkolnictwa wyższego Aspekty prawno-organizacyjne oraz współpraca z uczelniami (Referent: M. Pindel, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa)

Krajowy Akademicki Punkt Kontaktowy Ukraina przy DAAD: przegląd aktualnej sytuacji (Referent: dr M. Krispin, Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej, Odział w Warszawie, Warszawa)

Wparcie polskiego środowiska akademickiego dla Ukrainy − pierwsze wnioski i perspektywy na przyszłość      (Referent: dr Zofia Sawicka, Zastępca Dyrektora, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Warszawa)

Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce. Najważniejsze statystyki (Referent: dr A. Tomczyńska Ośrodek Przetwarzania Informacji. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)

Po prezentacji wyników grup roboczych oraz podsumowaniu posiedzenie Komitetu zostało zamknięte.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2022