Seminarium – Zatrudnienie wspomagane Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego w dniu 20 września 2022 roku organizuje seminarium połączone z debatą ekspercką pt. Zatrudnienie wspomagane PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ.

Podczas seminarium odbędzie się prezentacja i dyskusja nad rezultatami wyników badania przesiewowego dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce wraz z debatą z udziałem Pawła Wdówika  – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz interesariuszy (użytkowników) zatrudniania wspomaganego.

Szczegółowe informacje, w tym rejestracja na wydarzenie na stronie organizatora.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym seminarium.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2022