Patrimonito Storyboard 2022 – konkurs UNESCO dla dzieci i młodzieży

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO zapraszają uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie Patrimonito Storyboard. Przedmiotem konkursu są przygotowane przez uczniów prace plastyczne („storyboard” – sekwencja ilustracji wskazujących problem i sposób jego rozwiązania), poświęcone problematyce światowego dziedzictwa. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Światowe dziedzictwo a zmiany klimatu”.

Wiek uczestników konkursu: 12–18 lat.

Termin przesyłania prac konkursowych: do 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie konkursowej.

Konkurs realizowany jest w ramach World Heritage Education Programm. W ramach ww. programu w UNESCO powstają materiały informacyjno-edukacyjne dla dzieci mające przybliżyć im problematykę światowego dziedzictwa. W 2022 r. został wydany serial animowany Patrimonito’s World Heritage Adventures, który pomaga młodemu pokoleniu poznać miejsca światowego dziedzictwa i wyzwania, przed którymi stoją, a także proponowane rozwiązania, które pomogą chronić te miejsce.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa