Pokazać – Przekazać 2022. Konferencja Centrum Nauki Kopernik

40 ekspertów, wykład i sesje dialogowe, 5 paneli, 12 warsztatów, 22 godziny szkoleniowe

Konferencja stacjonarna 26-27 sierpnia, Centrum Nauki Kopernik

Spotkają nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy specjalni, trenerzy, asystenci kulturowi i językowi, dyrektorzy placówek oświatowych, domów kultury, muzeów, naukowcy, przedstawiciele samorządów, trzeciego sektora i międzynarodowych organizacji.

Wymienią się doświadczeniami i wiedzą o tym,  jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę praktyki uczenia w kierunku edukacji włączającej wszystkie osoby uczące się.

Korzyści z udziału w konferencji:

  • poznasz sprawdzone i rekomendowane w innych krajach rozwiązania.
  • będziesz współtwórcą praktycznych rozwiązań dla innych nauczycieli, edukatorów poprzez aktywny udział w panelach i warsztatach prowadzonych przez znanych i cenionych w kraju i zagranicą ekspertów z zakresu edukacji interkulturowej, obywatelskiej, włączającej oraz kształcenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
  • uzyskasz wsparcie w doskonaleniu zawodowym i rozwoju osobistym na najwyższym poziomie.
  • otrzymasz certyfikat udziału w konferencji z zakresu różnorodności i włączania w edukacji.
  • wzbogacisz się o kontakty, siłę, motywację i mnóstwo inspiracji na nadchodzący rok szkolny!!!

Organizatorzy zapewniają wysokiej jakości wydarzenie, znakomitych gości, arcyciekawe panele i warsztaty, kanapki, gorące i zimne napoje oraz obiady.

Formularz i program konferencji: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022

Prześlij formularz wraz opłatą do 17 sierpnia. 

Opłata konferencyjna wynosi 246 zł brutto (w tym 23% VAT).

Obserwuj FB wydarzenie: https://fb.me/e/3p4Fthu8t

 

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa