Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych − rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego na temat tego, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, aby wyrównywać szanse wszystkich uczniów na otwartym rynku pracy oraz w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej. Rekomendacje powstały w ramach wydarzenia „PowerED. Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych”, zorganizowanego w dniu 5 listopada 2021 r. przez fundację Katalyst Education. Podczas wydarzenia Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Marta Koch-Kozioł, kerownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, która również uczestniczyła w opracowaniu powyższych rekomendacji.

Rekomendacje dostępne są na stronie PowerED.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022