Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 18 lipca−12 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja jest możliwa do 05.08.2025 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się przez platformę www.szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w poprzednich edycjach. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję odnośnie sposobu pobrania zaświadczenia. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa