Międzynarodowa konferencja online „Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki” za nami!

©mediterranean/Photogenica
©mediterranean/Photogenica

W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyła się planowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego konferencja z udziałem międzynarodowych gości. Głównym celem wydarzenia było zapoznanie uczestników z rozwiązaniami systemowymi i praktykami w zakresie doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego w Polsce i Europie.

Wśród gości byli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Udział wzięła Magdalena Wantoła-Szumera – naczelnik wydziału oraz Beata Dziemińska-Skowron – główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Konferencję otworzyła w imieniu Dyrektora ORE Marta Koch-Kozioł – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Następnie wygłosiła wykład dotyczący systemu doradztwa zawodowego w Polsce. Uczestnicy mogli zapoznać się także z głównymi założeniami realizowania doradztwa zawodowego w kontekście Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Wśród zaproszonych gości była Anette Curth – ekspert techniczny, analityk polityczny i autorka raportów z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji i szkoleń. Pracowała nad Europejskim Programem Umiejętności oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności w UE. Obecnie zarządza i kieruje Sekretariatem EQAVET – europejskiej sieci zajmującej się jakością kształcenia zawodowego. W swoim wystąpieniu przybliżyła główne założenia funkcjonowania sieci EQAVET, w której Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji są przedstawicielami Polski.

Kolejne wystąpienie należało do doktora Gert van Brussel, który ma ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie rozwoju kariery na wszystkich stanowiskach: doradcy, konsultanta, przedsiębiorcy, badacza, wykładowcy i prezentera. Dr Gert jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG). W swoim wykładzie przedstawił całożyciowe poradnictwo dla rozwoju zrównoważonych karier i rolę IAEVG.

Przed przerwą uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia profesor Rie Thomsen, która jest koordynatorem naukowym Działu Badań Poradnictwa w Duńskiej Szkole Edukacji na Uniwersytecie Aarhus w Kopenhadze. Obecnie jest członkiem 4 międzynarodowych sieci i koordynatorem naukowym Europejskiego Programu Doktoranckiego w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego (ECADOC). Swój wykład poświęciła poradnictwu kariery w społecznościach. Uczestnicy mogli zapoznać się z duńskimi badaniami na temat modelu wspierania refleksyjnej praktyki.

Kolejną część konferencji otworzył wykład Anu Puulmann, która pracuje w Estońskiej Radzie ds. Edukacji i Młodzieży. Jest to agencja rządowa Ministerstwa Edukacji i Badań zajmująca się wdrażaniem estońskiej polityki edukacyjnej i młodzieżowej. Głównym tematem wystąpienia było przybliżenie estońskiego systemu poradnictwa całożyciowego.

30-minutowy wykład poprowadziła także przedstawicielka Grecji – Angeliki Giannakopoulou. Posiada tytuł magistra inżynierii komputerowej i informatyki oraz jest certyfikowanym doradcą w zakresie analizy systemowej i dynamiki grupowej. Obecnie jest aktywna w obszarze Współpracy Europejskiej będąc kierownikiem projektu DAFNI KEK i organizacji pozarządowej Cyclisis zajmującej się pisaniem i koordynacją wniosków w zakresie materiałów edukacyjnych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z ciekawymi przykładami projektów realizowanych w obszarze doradztwa zawodowego w Grecji.

Podczas konferencji nie zabrakło także naszych zachodnich sąsiadów. O orientacji zawodowej w Niemczech opowiadał dr Guido Kirst – Asystent naukowy Państwowego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii, pracownik Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego i Szkolenia w Niemczech. Nasz gość posiada doświadczanie w realizacji różnych projektów dotyczących orientacji zawodowej młodzieży. Od 2014 roku pełni funkcję kierownik biura programowego programu orientacji zawodowej Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec.

Na zakończenie mogliśmy zapoznać się z prezentacją profesora Tibora Bors Borbely na temat roli wykwalifikowanych doradców zawodowych i narzędzi samopomocy na Węgrzech. Prelegent jest konsultantem ds. Polityki Kariery (Doradztwa Przez Całe Życie) w Budapeszcie. Od 22 lat pracuje w Publicznych Służbach Zatrudnienia Węgier. Jego specyficzne obszary specjalizacji to: projektowanie i wdrażanie usług w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz opracowywanie polityki poradnictwa przez całe życie. Pracował również jako ekspert zlecony dla Komisji Europejskiej.

Konferencja z udziałem gości zza granicy odbyła się w języku polskim i angielskim. Po raz pierwszy Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wykorzystał tłumaczenie symultaniczne w konferencji organizowanej on-line. Tym bardziej cieszy nas ogromna frekwencja i dużo pozytywnych informacji zwrotnych dotyczących pomysłu i realizacji wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego