Webinarium: Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

© Bank zdjęć Fotolia
© Bank zdjęć Fotolia

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędzie się w dwóch terminach: 23 i 31 maja 2022 r.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z uwzględnieniem wsparcia udzielanego rodzinom przybywającym z Ukrainy.

W treści webinarium uwzględniona będzie aktualna sytuacja związana z wojną na Ukrainie oraz kryzysem humanitarnym i wynikającymi z tego wyzwaniami dla pracowników polskiego systemu oświaty. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą elektronicznego formularza zapisów.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

 

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa