Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy rozpoczął rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 30 maja – 27 czerwca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa